Friskt vågat 2017 jan - feb

Som en del i Område Söders arbete att öka frisknärvaron vill vi veta hur du upplever din arbetssituation just nu, genom att du besvarar denna enkät. Uppföljning via samma enkät kommer att göras flera gånger framöver. Markera dina svar i rutorna och vill du skriva egen kommentar för att förtydliga ditt svar finns även dialogrutor för detta. Tack för din medverkan, den är mycket viktig!

Den här enkäten innehåller 22 frågor.

En kommentar om sekretess
Den här enkäten är anonym.
Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det. Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren.