Resvaneundersökning hemtjänst

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2015

 

Trollhättan är den kommun i Västra Götalandsregionen som använder högst andel förnybara bränslen för tjänstetransporter, 60 % är biogas, etanol eller el. Målet är att bli ännu bättre och endast använda förnybara bränslen 2020. 

 

 

Enkäten har 20 frågor frågor kring de resor du gör i tjänsten och har till syfte att få en samlad bild av de kommunanställdas resor. Något som är viktigt för kommunens pågående och kommande miljömåls- och energieffektiviseringsarbete. Enkäten är anonym och tar ca 5 minuter att svara på. Tack för att du hjälper till!

 

 

 

Den här enkäten innehåller 20 frågor.

En kommentar om sekretess
Den här enkäten är anonym.
Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det. Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren.

Först kommer ett par frågor om dig själv

*

Jag som svarar är

*

Hur gammal är du?

Välj ett av följande svar
*

Har du körkort?

Välj ett av följande svar
*

Vilket är din arbetsplats?

Välj ett av följande svar
* Vilken är din huvudsakliga arbetstid?
Välj ett av följande svar
*

Vilken är din anställningsform?

Välj ett av följande svar

Nu följer frågor om dina resor i tjänsten

 med resor menas hur du transporterar dig under en vanlig arbetsdag
*

Vilka transportmedel har ni tillgång till på er arbetsplats i dag?

(ett eller flera alternativ är tillåtet)

Välj de alternativ som stämmer
Help

(ett eller flera alternativ är tillåtet)

* Hur ofta färdas du totalt under 5 km, under en arbetsdag?
Välj ett av följande svar

Help

Är den totala reslängden för en hel arbetsdagdag kortare än 5 km. 

*

Vilket färdsätt använder du vanligtvis på sträckor under 5 km, perioden april till september?

(välj ett eller flera alternativ)

Välj de alternativ som stämmer
Help

(välj ett eller flera alternativ)

 

*

Vilket färdsätt använder du vanligtvis på sträckor under 5 km, perioden oktober till mars?

(välj ett eller flera alternativ)

Välj de alternativ som stämmer
Help

(välj ett eller flera alternativ)

* Hur ofta färdas du totalt 5-20 km under en arbetsdag? 
Välj ett av följande svar

Help

Totala reslängden för en hel arbetsdagdag 5-20 km. 

*

Vilket färdsätt använder du vanligtvis på sträckor 5-20 km, perioden april till september?

(välj ett eller flera alternativ)

Välj de alternativ som stämmer
Help

(välj ett eller flera alternativ)

*

Vilket färdsätt använder du vanligtvis på sträckor 5-20 km, perioden oktober till mars?

(välj ett eller flera alternativ)

Välj de alternativ som stämmer
Help

(välj ett eller flera alternativ)

* Hur ofta färdas du totalt 20 km eller mer under en arbetsdag? 
Välj ett av följande svar

HelpTotal reslängd över 20 km
*

Vilket färdsätt använder du vanligtvis på sträckor 20 km eller mer, perioden april till september?

(välj ett eller flera alternativ)

Välj de alternativ som stämmer
Help

(välj ett eller flera alternativ)

*

Vilket färdsätt använder du vanligtvis på sträckor 20 km eller mer, perioden oktober till mars?

(välj ett eller flera alternativ)

Välj de alternativ som stämmer
Help

(välj ett eller flera alternativ)

*

Av vilka anledningar går/cyklar du i jobbet?

Ange max tre alternativ

Välj de alternativ som stämmer
Help

Ange max tre alternativ

*

Vilka är de huvudsakliga anledningarna till att du använder bilen i tjänsten?

Ange max tre alternativ

Välj de alternativ som stämmer
Help

Ange max tre alternativ

*

Vilka transportmedel tror du kan fungera på din arbetsplats?

(ett eller flera alternativ är tillåtet)

 

Välj de alternativ som stämmer
Help

(ett eller flera alternativ är tillåtet)

Vill du utveckla någon av dina svar ovan eller har du några övriga synpunkter/förslag på hur vi kan göra din arbetsplats oberoende av fossila bränslen 2020 (bensin, diesel) utan att försämra (möjligen förändra) kvalité på vård eller arbetsmiljö?