Är du nöjd med Stadsbyggnadsförvaltningen?


Vi inom Stadsbyggnadsförvaltningen är angelägna om att ständigt förbättra vår service gentemot dem som utnyttjar våra tjänster. För att få underlag till detta är vi tacksamma om Du vill svara på följande frågor. Ta denna möjligheten att tala om vad Du tycker! Svara med det alternativ som tu tycker motsvarar din uppfattning bäst.

 

 

Välkommen.
Den här enkäten innehåller 12 frågor.
  En kommentar om sekretess
Den här enkäten är anonym.
Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det. Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren.