Serviceenkät lantmäteriavdelningen

Vi inom lantmäteriavdelningen är angelägna om att ständigt förbättra vår service gentemot de som utnyttjar våra tjänster. För att få underlag till detta är vi tacksamma om Du vill svara på nedanstående frågor. Ta denna möjlighet att tala om vad Du tycker!

Den här enkäten innehåller 13 frågor.